Odzyskaj pełną wysokość emerytury i odszkodowanie w związku z ustawą dezubekizacyjną

Twoja emerytura została obniżona decyzją administracyją dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentrowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji? Zawalcz o przywrócenie świadczenia do należnej Ci wysokości, zwrot przejętych środków oraz odszkodowanie w związku z następstwami decyzji administracyjnej ZER.

Obowiązujące prawo, na podstawie którego emeryci i renciści zostali pozbawieni części należnych im świadczeń budzi poważne zastrzeżenia konstytucjonalistów. Zdaniem ekspertów przepisy ujęte w uchwalonej i podpisanej ustawie mogą stanowić naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasady zaufania obywateli do Państwa, jak i ochrony praw nabytych. W ocenie ekspertów kluczowa dla właściwej oceny spraw jest analiza procesu legislacyjnego, sposób procedowania i uchwalenia ustawy. Eksperci są zgodni, że świadczenia zostały obniżone niezgodnie z obowiązującym prawem i powinny zostać przywrócone, także Twoje.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Twoje świadczenie może zostać przywrócone, gdy podejmiesz właściwe kroki prawne. Przy wsparciu profesjonalnych pelnomocników Twoje starania na rzecz odzyskania emerytury lub renty w pełnej wysokości będą skuteczniejsze. Z nami masz nieporównywalnie większe szanse odzyskać należne Ci pieniądze tj. przywrócić wysokość emerytury i odzyskać przejęte środki, a także uzyskać należne Ci zadośćuczenienie i odszkodowanie w związku z tym czego doświadczasz po obniżeniu świadczenia. 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy prowadzą z powodzeniem sprawy o zmianę decyzji dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administacji oraz sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie łącznie przed właściwymi sądami. 

Jesteśmy skuteczni

miniaturka

Wygrywamy w sądzie pierwszej instancji przywrócenie emerytury i renty

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowił nakazać zmianę decyzji dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego i konsekwencji przywrócenie wysokości emerytury i renty sprzed 1 października 2017 roku.

Kategoria: Wygrane
WIĘCEJ Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści

Odzyskanie emerytury i renty w pełnym wymiarze

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych przed uprawnionymi instytucjami i urzędami oraz w postępowaniach przed właściwymi sądami, w których wnioskujemy o przywrócenie pełnej wysokości świadczeń naszych Klientów. Świadomi istoty sprawy i powszechnie obowiązujących przepisów wykorzystujemy wszystkie dostępne środki przewidziane w prawie i procedurach, by przyspieszać rozpoznanie spraw i przebieg postępowań.

Zapewniamy pogłębioną analizę każdej sprawy i kompleksową obsługę przedsądową oraz przed właściwym sądem.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Skutki społeczne jakie spowodowała krytycznie oceniania ustawa zdaniem ekspertów PREALS LEGAL w przeważającej większości przypadków jest przyczyną pogorszenia się sytuacji materialnej emerytów i rencistów, którym wysokość świadczeń emerytalno-rentowych obniżono. Decyzje ZER obniżające świadczenia emerytalne i rentowe spowodowały problemy związane z płynnością finansową i zdolnością do regulowania zobowiązań. W wielu przypadkach ograniczenia świadczenia spowodowało bankructwa, a tragedie rodzinne.

W każdym takim przypadku, po indywidualnym rozpoznaniu skutków i szkód spowodowanych decyzją administracyjną dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego, należy rozważyć możliwość dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed właściwym sądem, w których zabiegamy o naprawienie szkód, które są bezpośrednim i pośrednim następstwem decyzji o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 

Do spraw podchodzimy indywidualnie analizując potencjalne szkody i konsekwencje oraz zapewniamy kompleksową obsługę, zarówno doradztwo, odpowiednie przygotowanie, jak również pozew i profesjonalną reprezentaję przed właściwym sądem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Zanim zarekomendujemy Ci postępowanie przed właściwym sądem przeanalizujemy szanse i zagrożenia, Twoje szanse na wygranie sprawy. Przeanalizujemy dokumenty i fakty oraz doradzimy przecyzyjne działania, by zapewnić Ci najlepsze warunki do podjęcia decyzji. 

 

Odwołanie od decyzji 

dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Eksperci PREALS LEGAL przygotują dla Ciebie odwołanie od decyzji administracyjnej dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające wyczerpującą treść dopełnioną dokumentami i dowodami.

W toku prac uzyskamy dla Ciebie także niezbędne dokumenty od instytucji, w szczególności archiwa przezentujące przebieg Twojej służby i pracy oraz pozostałe akta istotne dla sprawy.

Na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa będziemy rzetelnie reprezentować Twoje interesy przed instytucjami i przed właściwym sądem.

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa (zadośćuczynienie i odszkodowanie)

Przygotujemy pozew w związku z krzywdą i stratami jakie spowodowała decyzja dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zadośćuczenienie i odszkodowanie łącznie. Zawnioskujemy o naprawie wszelkich szkód i pokrycie strat, które są bezpośrednim i pośrednim następstwem decyzji dyrektora ZER

Na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa będziemy rzetelnie reprezentować Twoje interesy przed instytucjami i przed właściwym sądem.

Zapewniamy profesjonalną obsługę

Analiza dokumentów, faktów i informacji

Każda sprawa sporna budzi emocje, które czasem potrafią przysłonić umiejętność krytycznego spojrzenia na istotę problemu, problem prawny czy szanse powodzenia. 

Dlatego z należytą uwagą analizujemy dokumenty, fakty i informacje, by właściwie określić istotę problemu i zarekomendować najlepszą drogę postępowania przedsądowego i przed właściwym sądem. 

Doradztwo

Pełna i rzetelna informacja na temat stanu prawnego jest kluczowa w procesie podejmowania decyzji. Dzięki profesjonalnemu doradztwu możesz podjąć najlepszą dla siebie decyzję, dowiedzieć się z jakimi trudnościami będziesz się mierzyć, co wydarzy się podczas sprawy, a także jakie są Twoje szanse na wygranie sprawy.

Na każdym etapie zapewniamy doradztwo, które ułatwia podejmowanie decyzji.

Opracowanie dokumentacji i pozwu

Do każdej sprawy trzeba się właściwie przygotować, by ograniczyć wszystkie potencjalne ryzyka i zwiekszyć szanse na wygraną. Kluczowe są fakty, informacje i gromadzone w sprawie dokumenty. Istotne są także te dokumenty, które powstają w toku sprawy. Od ich treści jak również właściwie przygotowanego pozwu zależy powodzenie spraw. 

Dlatego szczególną uwagę wracamy na wszystkie dokumenty w sprawie. 

Reprezentacja

Skoncentrowani na problemie, zorientowani na cele, świadomi zagrożeń i możliwości, profesjonalnie i z determinacją będziemy reprezentować Twoje interesy.

Jaką Twoją sprawą możemy się zająć?

Od 2008 roku eksperci PREALS Legal reprezentują interesy Klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych w wielu obszarach życia prywatnego i zawodowego. Łączymy kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które zapewniają kompleksową obsługę prawną. Z uwagą, zainteresowaniem i zaangażowaniem podejmiemy Twoją sprawę.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w sprawie emerytury lub renty?

Skontaktuj się z nami, by skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego i skutecznej reprezentacji w sprawie Twojej emerytury lub renty. Przedstawimy Ci szczegółowe informacje na temat kroków prawnych, postępowania przed sądem i przebiegu tego typu spraw. Będziemy Cię skutecznie reprezentować.

+48 693 79 79 79

 

kontakt@legal.preals.pl

lub za pośrednictwem formularz kontaktowego

Ekspeci PREALS LEGAL dostępni są w godz. 9:00-16:00. Koszt połączania naliczany jest jak za zwykłe połączenie na numer telefonu w sieci komórkowej.

Najnowsze doniesienia z mediów na temat dezubekizacji i wygranych spraw

Przeczytaj także informacje dotyczące dezubekizacji opublikowane prze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

WIęcej: https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dezubekizacja

Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym

Dodatkowe informacje na temat spraw rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny:

NGO's w sprawie dezubekizacji


Poznaj całą ofertę

Doradztwo

Doradzamy Klientom prywatnym, firmom i instytucjom w podejmowaniu decyzji prywatnych i biznesowych.

Planowanie spadkowe

Planujemy i organizujemy postępowania spadkowe, które zapewniają przekazanie majątku zgodnie z wolą Klientów, w sposób pewny i wykonalny.

Planowanie podatkowe

Planujemy i organizujemy działalność firm zgodnie z obowiązującym prawem, które zwiększa skutecznośc modeli biznesowych i osiągnięcie założonych parametrów finansowych. 

Rejestracja spółek

Opracowujemy niezbędną dokumentację, czynności notarialne i przeprowadzany kompleksową rejestrację spółek.

Zabezpieczenie majątku

Organizujemy efektywne zabezpieczenie majątku osób prywatnych i firm na wypadek zdarzeń nieporządanych.

Ochrona prawna

Wdrażamy skuteczną ochronę prawną osób i firm.

Ochrona dóbr osobistych

Chronimy dobra osobiste Klientów prywatnych i firm w postępowaniach przedsądowych, przed prokuraturą i przed sądami powszechnymi.

Ochrona własności

Chronimy własność intelektualną Klientów prywatnych i firm w postępowaniach przedsądowych, przed prokuraturą i przed sądami powszechnymi.

Ochrona danych osobowych

Chronimy dane osobowe Klientów prywatnych i firm w postępowaniach przedsądowych, przed prokuraturą i przed sądami powszechnymi.

Konsultacje

Konsultujemy problemy prawne i wszelkie czynności wymagające profesjonalnych rekomendacji. Doradzamy Klientom prywatnym i firmom podczas spotkań bezpośrednich i z wykorzsytaniem narzędzi do komunikacji na odległość.

Monitoring informacji

Monitorujemy informacje istotne z punktu widzenia spraw Klientów prywatnych i firm. Prowadzimy dochodzenia i śledztwa. 

Reprezentacja

Reprezentujemy interesy Klientów indywidualnych i firm podczas negocjacji, w postępowaniach przedsądowych, przed prokuraturą i przed sądami powszechnymi.

Obsługa prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Klientom indywidualnym i firmom.

Audyt prawny

Przeprowadzamy audyty, których celem jest zidentyfikowanie zagrożeń i szans, przygotowanie kompletnej dokumentacji, w tym wzorów dokumentów i kompleksowe zabezpieczenie interesów osób prywatnych i firm.

Opiniowanie dokumentów

Opiniujemy dokumenty i rekomendujemy zmiany.

Projekty dokumentów

Projektujemy dokumenty (pisma, wnioski, umowy, protokoły, uchwały i inne) na zlecenie Klientów indywidualnych i firm.

Opinie prawne

Przygotowujmy opinie prawne w sprawach dotyczacych Klientów indywidualnych i firmowych.

Negocjacje

Organizujemy i przeprwoadzamy negocjacje oraz reprezentujemy interesy Klientów indywidualnych i firm podczas nagocjacji.

Windykacja należności

Windykujemy należności na zlecenie Klientów indywidualnych i firm. We współpracy z komornikami prowadzimy profesjonalną egzekucję należności.Jaką Twoją sprawą możemy się zająć?

Od 2008 roku eksperci PREALS Legal reprezentują interesy Klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych w wielu obszarach życia prywatnego i zawodowego. Łączymy kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które zapewniają kompleksową obsługę prawną. Z uwagą, zainteresowaniem i zaangażowaniem podejmiemy Twoją sprawę.

+48 693 79 79 79

Ekspeci PREALS LEGAL dostępni są w godz. 9:00-16:00. Koszt połączania naliczany jest jak za zwykłe połączenie na numer telefonu w sieci komórkowej.

kontakt@legal.preals.pl

Jesteśmy częścią:

PREALS sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa
KRS: 0000641513, NIP: 1132920117, REGON: 36562083700000
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł